Sunday, August 18, 2019

MCHANGO NA USHIRIKI WA MAMLAKA YA HALI YA HALI YA HEWA TANZANIA (TMA) KATIKA JUMUIYA YA MAENDELEO KUSINI MWA AFRIKA (SADC) NA FAIDA ZINAZOPATIKANA KWA TAIFA KUPITIA SADCMamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA) ni miongoni mwa taasisi za serikali zinazowakilisha Tanzania kikanda na kimataifa katika masuala ya hali ya hewa. Aidha Tanzania kupitia TMA inashiriki katika kutekeleza itifaki ya SADC ya Uchukuzi, Mawasiliano na Hali ya Hewa na mpango mkakati wake kama ifuatavyo:
        i.            Ushiriki katika Umoja wa Taasisi za Hali ya Hewa za nchi za Kusini mwa Afrika “Meteorological Association of Southern Africa (MASA)”

Tanzania kupitia TMA ni mwanachama wa MASA. MASA ni Umoja wa Taasisi za Hali ya Hewa za nchi za Kusini mwa Afrika ulioanzishwa mwaka 1999. Umoja huu ulianzishwa kwa lengo la kushirikiana na kuratibu utekelezaji wa programu mbalimbali za hali ya hewa zinazotekelezwa katika ukanda wa SADC. Katika kutimiza jukumu hilo, wanachama wa MASA hufanya mikutano kila mwaka ili kujadili utekelezaji na kutoa mapendekezo kwa ngazi mbalimbali za maamuzi za  SADC. Katika Umoja huu, Tanzania kupitia TMA imechaguliwa kuwa Mwenyekiti wa Umoja wa Taasisi za Hali ya Hewa za nchi za SADC “SADC Meteorological Association of Southern Africa (SADC-MASA)” kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka huu wa 2019, kabla ya hapo Tanzania ilikuwa ikishika nafasi ya Makamu Mwenyekiti wa MASA tangu mwaka 2016.

Sambamba na nafasi hiyo, wataalamu wa TMA wamekuwa wakishiriki katika shughuli mbalimbali zenye lengo la kuimarisha ushirikiano na utengamano uliopo kati ya wanachama wa SADC ambazo ni pamoja na ukaguzi wa hesabu za fedha za MASA, kujengea uwezo kwa baadhi ya Taasisi za Hali ya hewa za nchi wanachama wa SADC katika eneo la utoaji wa huduma bora za hali ya hewa “ Quality Management System (QMS)” na mfumo wa utoaji wa tahadhari kutokana na hali mbaya ya hewa “ Common Alerting Protocol (CAP)”.

     ii.            Ushiriki katika Kamati ya Sekta ya Hali ya Hewa kwa nchi wanachama  wa SADC “Sub-Sectoral Committee on Meteorology (SCOM)”

Tanzania kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA) imekabidhiwa Uenyekiti wa Kamati ndogo ya Sekta ya Hali ya Hewa ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika (SADC) “Sub-Sectoral Committee on Meteorology (SCOM) kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kupitia mikutano inayofanyika kila mwaka ya SCOM, Mamlaka hushirikiana na Taasisi zingine za Hali ya Hewa za nchi wanachama wa SADC kujadili utekelezaji wa masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya hali ya hewa ambapo hutoa mapendekezo kwa ngazi za juu za SADC hivyo kuchangia katika uboreshaji wa huduma za hali ya hewa katika nchi wanachama wa SADC.

   iii.            Kongamano la nchi za kusini mwa Afrika la kuandaa utabiri wa msimu wa hali ya hewa“Southern Africa Regional Climate Outlook Forum (SARCOF)”

Tanzania kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA) hushiriki kongamano la wataalamu ili kuandaa utabiri wa kikanda wa msimu wa mvua kwa nchi wanachama wa SADC “Southern Africa Regional Climate Outlook Forum (SARCOF)”. Utabiri huu wa hali ya hewa huandaliwa kwa ushirikiano wa wataalamu wa taasisi za hali ya hewa na wadau wengine kutoka nchi wanachama wa SADC.

   iv.            Programu maalumu ya kuangalia hali mbaya ya hewa “Severe Weather Forecasting Demonstration Project SWFDP - Southern Africa”

Tanzania kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA) inashiriki katika programu maalumu ya kufuatilia na kutoa taarifa za hali mbaya ya hewa (vimbunga, mafuriko, joto kali n.k) kwa nchi wanachama wa SADC hivyo kusaidia nchi kujipanga katika kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza.


Faida zinazopatikana kwa Taifa kutokana na ushiriki wa TMA katika SADC
        i.            Kuboresha huduma za hali ya hewa kupitia mafunzo ya hali ya hewa yanayotolewa kwa nchi wanachama wa SADC kupitia programu mbalimbali za hali ya hewa.
     ii.            Kupatikana kwa baadhi ya miundombinu ya hali ya hewa inayotolewa kupitia programu na miradi ya hali ya hewa inayotekelezwa kwa nchi wanachama wa SADC.
   iii.            Kupata utabiri wa misimu ya mvua kwa ukanda wa SADC unaoandaliwa kwa ushirikiano wa wataalamu wa taasisi za hali ya hewa na wadau wengine kutoka nchi wanachama.
   iv.            Kupata taarifa za hali mbaya ya hewa kwa nchi wananchama ikiwemo Tanzania
      v.            Kupata ujuzi unaotokana na ushirikiano na kubadilishana uzoefu baina ya Taasisi za hali ya hewa za nchi wanachama wa SADC.
   vi.            Kuimarisha ushiriki na ushawishi wa Tanzania katika masuala ya hali ya hewa kikanda na kimataifa.

TMA IMEJIPANGAJE KUFIKIA AZMA YA MWENYEKITI YA UCHUMI WA VIWANDA KATIKA SADC?
i.                    Kutoa huduma bora za hali ya hewa zitakazosaidia upatikanaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda kama vile mazao.
ii.                 Kutoa huduma bora za hali ya hewa zitakazosaidia kuongeza ufanisi na tija katika ujenzi wa miundo mbinu ya viwanda na uendeshaji wa viwanda vyenyewe.
iii.               Tanzania kupitia TMA itaendelea kusaidia nchi zingine wanachama wa SADC katika kuboresha huduma za hali ya hewa ikiwa ni pamoja na kuanzisha mifumo ya kiutendaji.

Tuesday, August 13, 2019

TANZANIA YAPOKEA UENYEKITI WA KAMATI YA SEKTA NDOGO YA HALI YA HEWA NA KUCHAGULIWA KUWA MWENYEKITI WA UMOJA WA TAASISI ZA HALI YA HEWA ZA NCHI ZA SADC

Washiriki wa mikutano ya Kamati ya SADC Sekta ya Hali ya Hewa “(SADC Subsectoral Committee on Meteorology (SCOM) na Umoja wa Taasisi za Hali ya Hewa za nchi wanachama wa SADC  (SADC MASA) iliyofanyika kuanzia tarehe 5 hadi 9 Agosti 2019 Jijini, Windoek, Namibia.
Meneja wa Mahusiano ya Hali ya Hewa Kimataifa wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA), Ndugu Wilbert Timiza Muruke akitoa salamu za Tanzania kwa niaba ya Mkurugenzi Mkuu na Makamu wa Tatu wa Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO), Dkt. Agnes Kijazi katika Mkutano wa Kamati ya SADC Sekta ya Hali ya Hewa “(SADC Subsectoral Committee on Meteorology (SCOM), Jijini, Windoek, Namibia


Wakati Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli akielekea kupokea Uenyekiti wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika (SADC), Tanzania kupitia Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA) Dkt. Agnes Kijazi amekabidhiwa Uenyekiti wa Kamati ndogo ya Sekta ya Hali ya Hewa ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika (SADC) “SADC Sub-Sectoral Committee on Meteorology (SADC SCOM) kwa kipindi cha mwaka mmoja. 

Aidha, Tanzania kupitia Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania Dkt. Agnes Kijazi amechaguliwa bila kupingwa kuwa Mwenyekiti mpya wa Umoja wa Taasisi za Hali ya Hewa za nchi za SADC “SADC Meteorological Association of Southern Africa (SADC-MASA)” kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka huu wa 2019.  Bwana Wilbert Timiza Muruke  ambaye amemwakilisha Dkt. Kijazi amekabidhiwa nafasi hizo katika Mikutano ya SADC-SCOM na SADC-MASA iliyofanyika kwa kufuatana Jijini Windhoek, Namibia kuanzia tarehe 5 hadi 9 Agosti, 2019. 

Kama ilivyo kawaida baada ya Mheshimiwa Rais Dkt. John Pombe Magufuli kukabidhiwa Uenyekiti wa SADC, Sekta zingine zote zinakuwa chini ya uenyekiti wa Tanzania, hivyo kwa upande wa Sekta ya Hali ya Hewa, tayari TMA imekwishakabidhiwa Uenyekiti wa kamati hiyo ya SADC Sekta ya hali ya hewa (SADC SCOM) kutoka kwa Taasisi ya Hali ya Hewa ya Namibia. Aidha, Uenyekiti wa Tanzania kuongoza umoja wa Taasisi za Hali ya Hewa za SADC (SADC MASA) utadumu kwa miaka miwili, ambapo Mtendaji Mkuu wa Taasisi ya hali ya hewa ya Lesotho amechaguliwa kuwa Makamu Mwenyekiti wa SADC MASA. Kabla ya kupokea nafasi hiyo ya kuwa Mwenyekiti wa MASA, Dkt. Kijazi alikuwa Makamu mwenyekiti na Bwana Franz Uirab kutoka Namibia alikuwa Mwenyekiti.

Akipokea dhamana hizo kwa niaba ya Mkurugenzi Mkuu wa TMA, Meneja wa Mahusiano ya Hali ya Hewa Kimataifa, Ndugu Wilbert Timiza Muruke ambaye alimwakilisha Mkurugenzi Mkuu katika Mikutano hiyo, alishukuru kwa nafasi hizo na kumpongeza aliyekuwa Mwenyekiti wa SADC SCOM na SADC MASA ambaye ni Mtendaji Mkuu wa Taasisi ya Hali ya Hewa ya Namibia, Bwana Franz Uirab kwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha uongozi wake. Ndugu Muruke kwa niaba ya Mwenyekiti, Dkt. Kijazi aliahidi kutoa na kuomba ushirikiano wa taasisi za hali ya hewa za nchi wanachama wa SADC, ili kuendeleza mafanikio yaliyofikiwa na kutekeleza malengo yaliyowekwa ya kuboresha zaidi huduma za hali ya hewa, ziweze kuchangia ipasavyo katika uchumi wa viwanda kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii katika ukanda wa SADC. Hii ikiwa pia ni dhamira ya Mhe. Rais Dkt. John Pombe Magufuli kuelekea kupokea uenyekiti wa SADC ya kuleta mapinduzi ya viwanda na ubunifu hasa kwa kuwalenga vijana katika nchi Wanachama wa SADC. 

Mikutano hii imefanyika kulingana na ratiba ya mikutano na vikao vya kisekta ya SADC, na imejadili masuala mbalimbali ya uendelezaji wa sekta ya hali ya hewa katika eneo la SADC pamoja na kupitia hatua za utekelezaji wa maamuzi ya Mkutano wa Mawaziri uliopita. Aidha mapendekezo mapya yatakayowasilishwa katika mkutano ujao wa Mawaziri wenye dhamana na sekta za uchukuzi, TEHAMA na hali ya hewa utakaofanyika mwezi Septemba Jijini Dar es Salaam yametolewa. Mapendekezo haya ni pamoja na kuwahimiza nchi wanachama wa SADC kuendelea kuboresha miundombinu ya upimaji wa hali ya hewa ikiwa ni pamoja na kutekeleza mkataba wa Minamata ambao unahitaji nchi wanachama kuondokana na matumizi ya zebaki katika sekta mbalimbali, Nchi wanachama kuhakikisha wanaendelea kuboresha huduma na kupata cheti cha ubora cha kimataifa na kukitunza hususan katika utoaji wa huduma za hali ya hewa zitolewazo kwa usafiri wa anga (ISO 9001: 2015). Tanzania kupitia TMA tayari imeshapata cheti hicho mwaka 2017. Katika Mikutano hii miwili Tanzania imewakilishwa na Bwana Wilbert Timiza Muruke, Mtaalamu Mwandamizi wa hali ya hewa na  Meneja wa Mahusiano ya Hali ya Hewa Kimataifa (aliyemwakilisha Mkurugenzi Mkuu) na Ndugu Mathew Ndaki, Mtaalamu wa hali ya hewa na afisa katika Ofisi ya Mahusiano ya Hali ya Hewa Kimataifa ya TMA.

Thursday, August 8, 2019

WIKI YA VIWADA SADC:NAIBU WAZIRI WA VIWANDA NA BIASHARA APONGEZA USAHIHI WA TAARIFA ZA HALI YA HEWA

Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Mhe. Mhandisi Stella Manyanya (MB) akimpa mkono wa pongezi Mkurugenzi wa huduma za utabiri-TMA Dkt. Hamza Kabelwa kwa niaba ya wafanyakazi wa TMA kwenye maonesho ya wiki ya viwanda ya SADC, Ukumbi wa Julius Nyerere, Dar es Salaam
Wataalamu wa hali ya hewa kutoka  TMA wakiendelea utoa elimu wa wageni  kwenye maonesho ya wiki ya viwanda ya SADC, Ukumbi wa Julius Nyerere, Dar es Salaam
Wataalamu wa hali ya hewa kutoka  TMA wakiendelea kutoa elimu kupitia vyombo vya habari kwenye maonesho ya wiki ya viwanda ya SADC, Ukumbi wa Julius Nyerere, Dar es Salaam
Wataalamu kutoka TMA katika picha ya pamoja kwenye maonesho ya wiki ya viwanda ya SADC, Ukumbi wa Julius Nyerere, Dar es SalaamTarehe 8/08/2019; Naibu waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara  Mhe. Mhandisi Stella M. Manyanya (MB) ameipongeza Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA) kwa kazi nzuri inayoifanya kwa kutoa taarifa sahihi za hali ya hewa kwa wananchi.

Alizungumza hayo wakati alipotembelea banda la TMA katika Maonesho ya Wiki ya Viwanda ya SADC, viwanja vya ukumbi wa Julius Nyerere, Dar es Salaam.

‘Nawapongeza sana TMA kwa kazi nzuri mnayoifanya kwa sasa ya umakini ambao umehakikisha kiwango cha usahihi kimekuwa juu hivyo kutoa tabiri za kweli’

Aliongezea kwa kusema kutokana na usahihi huo, wizara ya viwanda imeweza kunufaika katika maendeleo ya ukuaji wa viwanda hususani upatikanaji wa malighafi za kilimo n.k

Kwa upande mwingine alitoa pongezi zake za dhati kwa Mkurugenzi Mkuu wa TMA Dkt. Agnes Kijazi kwa kuchaguliwa kuwa Makamu wa Tatu wa Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani na hivyo kuiletea sifa nchi na kuwakilisha vyema wanawake wa Tanzania kimataifa


Alimalizia kwa kuwataka wafanyakazi wa TMA kuendelea kuchapa kazi kwa vile mchango wao unaonekana katika maendeleoya nchi


Wednesday, August 7, 2019

VIONGOZI NA WANANCHI MBALIMBALI NCHINI WAFURAHISHWA NA UTOAJI ELIMU YA HALI YA HEWA KATIKA MAONESHO YA NANENANE 2019.

Waziri wa Maliasili na Utalii Mhe. Dkt. Hamisi Kigwangalla akipewa elimu ya sayansi ya hali ya hewa alipotembelea banda la TMA lililopo kwenye maonesho ya Nanenane, viwanja vya Nyakabindi Mkoani Simiyu
Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, Mhe. Anthony Mtaka akisaini kwenye kitabu cha wageni mara alipotembelea banda la TMA lililopo katika maonesho ya nanenane kwenye viwanja vya Nyakabindi, Mkoani SimiyuMatukio mbalimbali kwa picha wakati wageni wakiendelea kupokea elimu ya sayansi ya hali ya hewa kutoka kwa wafanyakazi wa TMA, katika banda lake lililopo viwanja vya Nyakabindi, Mkoani Simiyu


 

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Mhe. Albert Chalamila (mwenye koti la suti rangi ya kahawia) alitembelea banda la TMA katika viwanja vya Mwakangale Mkoani Mbeya na kupata elimu ya hali ya hewa kutoka kwa meneja wa kituo cha TMA, Mbeya Bw. Issa Hammad. 

 
Matukio kwa picha wakati wageni wakiendelea kupokea elimu ya sayansi ya hali ya hewa kutoka kwa wataalamu  wa TMA, katika banda lake lililopo viwanja vya Mwakangale, mkoani Mbeya.Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mhe. Luhaga Mpina (wapili kutoka kushoto)  alitembelea banda la TMA, Mkoani  Morogoro 


Matukio kwa picha wakati wageni wakiendelea kupokea elimu ya sayansi ya hali ya hewa kutoka kwa wataalamu  wa TMA, katika banda lake lililopo viwanja vya Nanenane, mkoani Morogoro